Τα Νέα μας

2017-08-31

Πρόσκληση κατάταξης επιτυχόντων στη ΣΑΝ έτους 2017


Πρόσκληση κατάταξης επιτυχόντων στη ΣΑΝ έτους 2017

Οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων που πέτυχαν την εισαγωγή τους στη ΣΑΝ για το 2017 καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή στις 6 Σεπτ 2017 και ώρα 08:00. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία.

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΑΝ 2017

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2017