Δείκτης Μάζας Σώματος

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ή στα αγγλικά Body Mass Index (BMI) είναι μία γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου. Λόγω του εύκολου υπολογισμού του είναι ένα ευρέως διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο των πιθανών προβλημάτων υγείας ενός ατόμου σε σχέση με το βάρος του. Δημιουργήθηκε το 1832 από τον Adolphe Quetelet.

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται πολύ εύκολα από τον τύπο:

Τύπος Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

Λέμε λοιπόν ότι όσων ο αριθμός αυτός κυμαίνεται από 18,5 έως 25 έχουν φυσιολογικό βάρος. Για παράδειγμα αν το ύψος σας είναι 1,75 μ. και το βάρος σας είναι 60 κιλά τότε σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο ο δικός σας ΔΜΣ είναι 19,59 δηλαδή έχετε φυσιολογίκό βάρος για το ύψος σας.

Γνωρίζοντας κανείς το ΔΜΣ μπορεί να υπολογίσει εύκολα πόσα κιλά πρέπει να χάσει ώστε να έρθει στα φυσιολογικά όρια. Για παράδειγμα αν πάρουμε δηλαδή ένα άτομο με δείκτη μάζας σώματος 35 είναι αρκετά πάνω από το φυσιολογικό. Πως μεταφράζεται αυτό σε κιλά απλώς κάνουμε τις πράξεις αντίστροφα. Δηλαδή 35-25=10 για να δουμε τι σημαίνει αυτό το 10 σε κιλά; Έχουμε λοιπόν 10 * 3,0625 τον αριθμό δηλαδή που είπαμε ότι μετατρέπουμε το ύψος μας και είναι ίσο με 30,625 κιλά. Άρα αυτό το άτομο που ζυγίζει 107 κιλά και έχει ύψος 1,75 έχει δείκτη μάζας σώματος 35, αν χάσει όπως υπολογίσαμε 30,625 κιλά θα έρθει στα φυσιολογικά όρια. Έτσι αν υπολογίσουμε το δείκτη μάζας σώματος μπορούμε εύκολα και χωρίς πίνακες να υπολογίσουμε και πόσα κιλά πρέπει να χάσουμε για να έρθουμε σε φυσιολογικά όρια. Υπολογίστε το δείκτη μάζας σώματος υψώνοντας το ύψος σε μέτρα στο τετράγωνο πχ 1,75Χ1,75=3,0625 και διαιρούμε το βάρος μας με την τιμή που βρήκαμε πχ 60/3,0625=19,59. Απλό το 19,59 είναι ο δείκτης μάζας σώματος. Όπως αναφέραμε νωρίτερα είναι μεταξύ του 18,5 και του 25 άρα είναι ένα φυσιολογικό άτομο.