Εργαστηριακές μετρήσεις και μετρήσεις στο χώρο προπόνησης

Πλήρης έλεγχος σε αγωνιστικές συνθήκες

 • Φυσική κατάσταση - Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου VO2MAX
 • Αντοχή
 • Δύναμη άνω και κάτω άκρων
 • Αντοχή στη δύναμη άνω και κάτω άκρων
 • Αλτικότητα
 • Ελαστικότητα
 • Εκρηκτικότητα
 • Επιτάχυνση – Ταχύτητα - Αντοχή στην ταχύτητα
 • Χρόνος αντίδρασης
 • Ευκαμψία
 • Λιπώδης ιστός – μυική μάζα
 • Εντοπισμός 5 προπονητικών ζωνών (σε ταχύτητα και καρδιακή συχνότητα)
 • Ταχύτητα και καρδιακή συχνότητα στο αερόβιο και αναερόβιο κατώφλι
 • Ταχύτητα συσσώρευσης καματογόνων ουσιών
 • Ρυθμός απομάκρυνσης καματογόνων ουσιών
 • Ανάλυση αιτιών κάματου
 • Έλεγχος ισορροπίας μυικών ομάδων
 • Πελματογράφημα
 • Έλεγχος απόδοσης σε αγωνιστικό ρυθμό
 • Εντοπισμός αδυναμιών στην απόδοση

Αποτελέσματα

 • Πλήρη επίκαιρα και διαχρονικά συγκριτικά αποτελέσματα
 • Γραφήματα και πίνακες απόδοσης
 • Αναλυτική γραπτή αξιολόγηση