Εργομετρικός Έλεγχος Κολύμβησης

Πλήρης έλεγχος σε αγωνιστικές συνθήκες

 • Φυσική κατάσταση
 • Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου
 • Αντοχή
 • Δύναμη έλξης άνω άκρων
 • Δύναμη κάτω άκρων
 • Δύναμη καρπού
 • Αντοχή στη δύναμη άνω και κάτω άκρων
 • Ταχυδύναμη άνω και κάτω άκρων
 • Ελαστικότητα
 • Εκρηκτικότητα
 • Χρόνος αντίδρασης
 • Ευλυγισία όλων των αρθρώσεων με ευλυγισιόμετρο βαρύτητας
 • Λιπώδης ιστός – μυική μάζα
 • Ανάλυση καμπύλης απόδοσης
 • Ταχύτητα κολύμβησης και καρδιακή συχνότητα σε 5 προπονητικές ζώνες
 • Ταχύτητα κολύμβησης και καρδιακή συχνότητα στο αερόβιο και αναερόβιο κατώφλι
 • Ρυθμός συσσώρευσης καματογόνων ουσιών
 • Ρυθμός απομάκρυνσης καματογόνων ουσιών
 • Έλεγχος αιτιών κάματο
 • Έλεγχος ισορροπίας μυικών ομάδων
 • Γονιδιακός έλεγχος σε σχέση με την απόδοση
 • Εντοπισμός αδυναμιών - τομέων αυξημένης έμφασης
 • Εντοπισμός κατάλληλων ζωνών προπόνησης

Αποτελέσματα

 • Πλήρη επίκαιρα και διαχρονικά συγκριτικά αποτελέσματα
 • Γραφήματα και πίνακες απόδοσης
 • Αναλυτική γραπτή αξιολόγηση