Ανακοινώσεις για τους Διαγωνισμούς της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

2022-06-15

Καθορισμός αριθμού εισακτέων στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - ΦΕΚ


Καθορισμός αριθμού εισακτέων στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι ΚΥΑ με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

 

Πατήστε στους συνδέσμους που ακολουθούν για να δείτε τις δύο αποφάσεις.