Προϋποθέσεις Συνεργασίας

Βασικές προϋποθέσεις συνεργασίας με North Trainers:

  • Τίτλος Συστήματος: NORTH TRAINERS
  • κόστος επένδυσης (€) AΠΟ 5.000 € ΚΑΙ ΑΝΩ

Επιπλέον προϋποθέσεις :

  • Διαρκή δικαιώματα (Royalties) 10% Επί του τζίρου
  • Διάρκεια σύμβασης (έτη) 10 έτη Ανανεώσιμη στη 5ετια
  • Απαραίτητη ενασχόληση συνεργάτη/επενδυτή στο σημείο ΝΑΙ
  • Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία συνεργάτη/επενδυτή στον κλάδο επιθυμητή