Το Λιμενικό Σώμα

Περιγραφή

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή είναι ένοπλο Σώμα ασφαλείας, στρατιωτικώς οργανωμένο, το ένστολο προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ΣΠΚ). Στο προσωπικό του εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τα άλλα ένοπλα Σώματα καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 129 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, που κυρώθηκε με τον ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄).

 

Η συνολική δύναμη του σε ανθρώπινο δυναμικό ανέρχεται σε 7.500 χιλιάδες άτομα και διευρύνονται συνεχώς εν όψει των αυξημένων απαιτήσεων αστυνόμευσης των Λιμένων της χώρας με σκοπό το γενικότερο εκσυγχρονισμό και ισχυροποίηση της τάξης και ασφάλειας μιας Ευρωπαϊκής χώρας, ναυτικά προσανατολισμένης όπως είναι η Ελλάδα.

Το στελεχιακό δυναμικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό που αυτοί φέρουν ως εξής:

 • Αξιωματικοί
 • Υπαξιωματικοί
 • Λιμενοφύλακες

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αποφοιτούν από τις Παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

 • Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
 • Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και
 • Σχολή Λιμενοφυλάκων.

Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι και οι Αξιωματικοί απευθείας κατάταξης, οι οποίοι δεν φοιτούν στις παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και έχουν διάφορες ειδικότητες: Τεχνικοί, Οικονομικοί, Ιατροί και Ιερείς.
Επίσης, στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή κατατάσσονται και Σημαιοφόροι Ειδικής Μονιμότητας, χειριστές ιπτάμενων μέσων.

Σκοπός του είναι η φρούρηση και ο έλεγχος των λιμένων της χώρας, των πάσης φύσεως λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, εκτός ναυστάθμων και ναυτικών οχυρών, η προστασία της θαλάσσιας αλιείας, η διάσωση κινδυνευόντων στη θάλασσα, η αντιμετώπιση διαφόρων εκτάκτων γεγονότων που αφορούν την θαλάσσια συγκοινωνία, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και γενικά ο έλεγχος των χωρικών υδάτων της Ελλάδας.

Προστάτης του είναι ο Άγιος Νικόλαος.

Το Λιμενικό Σώμα υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή κατατάσσονται επίσης και εξειδικευμένοι επιστήμονες ως αξιωματικοί απευθείας κατάταξης με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ και με ειδικότητες:

 • τεχνικού - απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών διαφόρων ειδικοτήτων που απασχολούνται κυρίως σε υπηρεσίες με τεχνικό - τεχνολογικό αντικείμενο.
 • ιατρού - απόφοιτοι ιατρικών σχολών διαφόρων ειδικοτήτων που απασχολούνται στα ναυτικά νοσοκομεία της χώρας.
 • οικονομικού - απόφοιτοι οικονομικών σχολών που απασχολούνται κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες.
 • νομικού - απόφοιτοι νομικών σχολών.
 • ιερέας

Στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή εισάγονται και Αξιωματικοί Ειδικής Μονιμότητας (Ε.Μ) με το βαθμό του Σημαιοφόρου, χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι / Πηγές