Οικονομικά Πακέτα Αθλητικής Προετοιμασίας Υποψηφίων

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας

Οι North Trainers σας προσφέρουν, το μόνο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αθλητικής προετοιμασίας με τρία (3) οικονομικά πακέτα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου, με δυνατότητα δημιουργίας του δικού σας οικονομικού πακέτου επιλέγοντας τον αριθμό των μαθημάτων και το αντικείμενο της διδασκαλίας σας.

Οικονομικό Πακέτο Αθλητικής Προετοιμασίας Υποψηφίων Οικονομικό Πακέτο Αθλητικής Προετοιμασίας Υποψηφίων
Οικονομικό Πακέτο Αθλητικής Προετοιμασίας Υποψηφίων