Οι Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού

Το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει έναν ισχυρό στόλο που αποτελείται από μονάδες κρούσης (φρεγάτες, αντιτορπιλικά, πυραυλάκατους και υποβρύχια) και αριθμό πλοίων διοικητικής μέριμνας. Η δομή των δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού περιλαμβάνει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), το Αρχηγείο Στόλου, τη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης, τη Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού και αριθμό Ναυτικών Διοικήσεων και Υπηρεσιών.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Περισσότερες Πληροφορίες
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) Γεν. Σειρά 15.254 2o, 4o 864
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.097 2o, 4o 864
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) Ειδ.Κατηγορία 3648/β 2o, 4o 864

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) Περισσότερες Πληροφορίες
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Γεν. Σειρά 15.344 2o 811
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.569 2o 811
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Ειδ.Κατηγορία 3648/β 2o 811
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Γεν. Σειρά 16.659 2o 816
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.905 2o 816
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/β 2o 816

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Περισσότερες Πληροφορίες
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά 7.614 2o, 4o 817
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ε.Κ. Πολυτέκνων (10%) 2o, 4o 817
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ε.Κ. Τριτέκνων (3%) 2o, 4o 817
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά 7.331 2o, 4o 818
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ε.Κ. Πολυτέκνων (10%) 2o, 4o 818
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ε.Κ. Τριτέκνων (3%) 2o, 4o 818
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ε.Κ. Κοιν. Κριτήρια 2o, 4o 818