Οι Σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ένα σύγχρονο στόλο αεροσκαφών (μαχητικά, μεταφορικά και εκπαιδευτικά) καθώς και ένα σύγχρονο σύστημα αεροπορικού ελέγχου. Η δομή των δυνάμεων της πολεμικής αεροπορίας περιλαμβάνει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (Α.Τ.Α.), τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης, τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και Αριθμό Μονάδων και Υπηρεσιών.

Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) Περισσότερες Πληροφορίες
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά 16.994 2o 821
Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.765 2o 821
Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Ειδ.Κατηγορία 3648/β 8.925 2o 821
Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί Γεν. Σειρά 18.557 2o 826
Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.095 2o 826
Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2o 826
Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά 17.830 2o 827
Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.339 2o 827
Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2o 827

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) Περισσότερες Πληροφορίες
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Σ.Μ.Υ.Α.) Γεν. Σειρά 15.916 2o 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Σ.Μ.Υ.Α.) Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.154 2o 878
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Σ.Μ.Υ.Α.) Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2o 878
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Σ.Μ.Υ.Α.) Γεν. Σειρά 16.400 2o 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Σ.Μ.Υ.Α.) Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.857 2o 879
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Σ.Μ.Υ.Α.) Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2o 879
Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Σ.Μ.Υ.Α.) Γεν. Σειρά 16.831 2o 880
Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Σ.Μ.Υ.Α.) Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.506 2o, 4o 880
Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Σ.Μ.Υ.Α.) Ειδ.Κατηγορία 3648/β 11.301 2o, 4o 880