Όρια αγωνισμάτων για τις σχολές της Π.Α.

Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις (βάσει εκδιδομένου πρακτικού), στις αθλητικές εγκαταστάσεις της σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσδίδουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους, αλλά είναι υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί στη σχολή.

Τα όρια των αγωνισμάτων για τις σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Σχολές Πολεμικής Αεροπορίας Δρόμος 100μ Δρόμος 1000μ Άλμα σε ύψος Άλμα σε μήκος Ρίψη Σφαίρας Κολύμ-
βηση
Σχολή Ικάρων (ΣΙ)            
  •  Ιπτάμενοι (ΣΙ) 16'' 4'20'' 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ. 2'
  •  Μηχανικοί (ΣΜΑ) 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -
  •  Ελεγκτές Αεράμυνας (ΣΙ) 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -
Σχ. Μον. Υπαξ. Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)            
  •  Κατ. Τεχνολογικής Υποστήρ. 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. 2'
  •  Κατ. Επιχειρησιακής Υποστήρ. 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -
  •  Κατ. Διοικ. & Εφοδιαστικής Υπ. 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -