Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές

Ψυχοτεχνικές Εξετάσεις

Με τις ψυχοτεχνικές εξετάσεις ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η συναισθηματική σταθερότητα, η αυτοκυριαρχία, η σκέψη, η αντίληψη και εν γένει η προσωπικότητα του υποψηφίου. Οι ψυχομετρικές εξετάσεις γίνονται από την προβλεπόμενη Επιτροπή Αρμόδιων Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία (τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ) και σε προφορική δοκιμασία (ατομική-ομαδική) για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και της καταλληλότητας τους για σταδιοδρομία στις Στρατιωτικές Σχολές.

Υγειονομικές Εξετάσεις

Οι υγειονομικές εξετάσεις των υποψήφιων γίνονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (δημόσια και ιδιωτικά) ή σε ιδιώτη ιατρό της χώρας με την προϋπόθεση να έχουν γίνει εντός διμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασης τους στις προκαταρτικές εξετάσεις.

Αθλητικές Εξετάσεις

Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές, για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης.

 • Δρόμος 100 μ. (1 προσπάθεια).
 • Δρόμος 1000 μ. (1 προσπάθεια).
 • Άλμα σε ύψος με φόρα (3 προσπάθειες).
 • Άλμα σε μήκος με φόρα (3 προσπάθειες).
 • Ρίψη σφαίρας σε απόσταση τουλάχιστον 4,5 μ. ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (3 προσπάθειες ανά χέρι).
 • Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποιο από τα αγωνίσματα αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.
 • Μη ικανοί κρίνονται και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, καθώς πραγματοποιείται μέτρηση ύψους όλων των υποψηφίων από την ίδια Επιτροπή πριν από τις αθλητικές δοκιμασίες.

Τα όρια διαφέρουν και δεν είναι ίδια για όλες τις σχολές ενώ μπορείτε να τα μελετήσετε αναλυτικά στις ενότητες Όρια Αγωνισμάτων.

Σωματομετρικά χαρακτηριστικά

Ύψος

Οι υποψήφιοι άντρες πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα ενώ γυναίκες υποψήφιες ύψος τουλάχιστον 1,60 μ.

Δείκτης Μάζας Σώματος

Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

 • Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 19 - 27.
 • Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 18 - 25.

Παράδειγμα: Yποψήφιος με 1,80 μ. ύψος και βάρος 70 κιλά έχει δείκτη μάζας σώματος 70 / (1,80 Χ 1,80) = 21,6.

Μπορείτε να υπολογίσετε τον δικό σας Δ.Μ.Σ. με το Εργαλείο Υπολογισμού Δείκτη Μάζας Σώματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Οι Π.Κ.Ε. είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψήφιους των Στρατιωτικών Σχολών. Κάθε υποψήφιος απασχολείται πέντε ημέρες για την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές όπου εξετάζεται με την ακόλουθη σειρά ψυχοτεχνική - υγειονομική - αθλητική δοκιμασία.
 • Σε περίπτωση αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγο υγείας, τότε ο σπουδαστής διαγράφεται αυτόματα από τη Σχολή και δεν έχει δικαίωμα εισαγωγής σε άλλη Σχολή, παρά μόνον αφού δώσει ξανά πανελλήνιες εξετάσεις.
 • Για όσους δεν έχουν έντονη αθλητική δραστηριότητα καλό θα ήταν να προετοιμαστούν από τη Β ' Λυκείου , για να καταφέρουν με μεγαλύτερη ευκολία να επιτύχουν τα όρια επίδοσης που απαιτούνται.
 • Τα στατιστικά δείχνουν ότι η αθλητική προετοιμασία κατά το διάστημα μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις, και όχι νωρίτερα, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και επιθυμητά αποτελέσματα.