Οι Σχολές του Στρατού Ξηράς

Ο Στρατός Ξηράς χωρίζεται στα Όπλα και στα Σώματα. Τα όπλα (πεζικό, τεθωρακισμένα, πυροβολικό, μηχανικό, διαβιβάσεις και αεροπορία στρατού) διεξάγουν τη μάχη, ενώ τα σώματα (τεχνικού, εφοδιασμού και μεταφορών, υλικού πολέμου, υγειονομικού, έρευνας και πληροφορικής) παρέχουν υποστήριξη διοικητικής μέριμνας.

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) Περισσότερες Πληροφορίες
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά 18.155 3o 831
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.710 3o 831
Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 3o 831
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά 18.117 3o 836
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/α - 3o 836
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/β 15.200 3o 836
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά 17.707 3o 841
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.679 3o 841
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/β 3o 841
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά 17.921 3o 846
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.681 3o 846
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/β 3o 846
Στρατολογικό - Στρατιώτ.Νομ.Συμβ. (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά 18.730 1o 866
Στρατολογικό - Στρατιώτ.Νομ.Συμβ. (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.287 1o 866
Στρατολογικό - Στρατιώτ.Νομ.Συμβ. (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/β 1o 866
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά 18.452 4o 867
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 17.975 4o 867
Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/β 13.759 4o 867
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά 19.039 1o 875
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/α 18.911 1o 875
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ειδ.Κατηγορία 3648/β 17.198 1o 875

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε) Περισσότερες Πληροφορίες
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Γεν. Σειρά 16.335 2o 806
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 14.609 2o 806
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/β 2o 806
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Γεν. Σειρά 14.022 2o 801
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 2o 801
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/β 2o 801

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) Περισσότερες Πληροφορίες
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα Γεν. Σειρά 12.197 2o 862
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 11.817 2o 862
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2o 862
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Γεν. Σειρά 16.186 2o, 4o 863
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.673 2o, 4o 863
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Ειδ.Κατηγορία 3648/β - 2o, 4o 863

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) Περισσότερες Πληροφορίες
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά 16.990 3o 851
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Ειδ.Κατηγορία 3648/α 15.726 3o 851
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Ειδ.Κατηγορία 3648/β 3o 851