Τα Νέα μας

2022-02-01

Προκήρυξη Λιμενικού Σώματος Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023


Προκήρυξη Λιμενικού Σώματος Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή, έως και 18/02/2022 ημέρα Παρασκευή.Προκήρυξη Λιμενικού Σώματος Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 by North Trainers on Scribd