Τα Νέα μας

2017-06-07

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις ΑΕΝ έτους 2017 - Ο τελικός αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε 1142 σπουδαστές


Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις ΑΕΝ έτους 2017 - Ο τελικός αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε 1142 σπουδαστές

Με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίσθηκε ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων.

 

Με βάση την Απόφαση:

 

- πρόκειται να εισαχθούν 597 Πλοίαρχοι και 545 Μηχανικοί (συνολικά 1142 σπουδαστές/σπουδάστριες) στις Α.Ε.Ν.,

 

- η τελευταία προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας ορίζεται η Πέμπτη 06 Ιουλίου 2017 και των υποψηφίων της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας η Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017.

 

Απόφαση καθορισμού του αριθμού σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 [Ψ4ΟΥ4653ΠΩ-ΞΧΑ]

 

Επίσης, με την αριθ. πρωτ.: 2232.1/40901/2017/06-06-2017 Προκήρυξη Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύχθηκε η εισαγωγή συνολικά 1142 σπουδαστών/σπουδαστριών (597 Πλοιάρχων και 545 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 [Ψ4ΦΘ4653ΠΩ-ΜΑΦ]

 

Εγγραφή χρήστη στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (προϋπόθεση για καταχώρηση αίτησης AΕΝ) https://regusr.hcg.gr/

 

Ηλεκτρονική καταχώρηση αίτησης ΑΕΝ https://eisaen.hcg.gr/