Τα Νέα μας

2015-06-16

Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2015-16


Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2015-16

Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης: Ενημέρωση για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2015-16