Τα Νέα μας

2012-06-21

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012


Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012