Η Ομάδα των North Trainers

Η ομάδα μας αποτελεί τον πυρήνα της επιτυχίας μας και γι αυτό αποτελείται από άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία και υψηλή επιστημονική κατάρτιση.

Τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα Αθλητικής Προετοιμασίας North Trainers είναι :