Η Αστυνομική Ακαδημία

Η Αστυνομική Ακαδημία έχει την έδρα της στην Αθήνα και στόχο την εκπαίδευση, τη μετεκπαίδευση, καθώς και την επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το διδακτικό προσωπικό των Παραγωγικών Σχολών καθώς και των Σχολών Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας, απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές Πανεπιστημίων, ειδικούς επιστήμονες και Αξιωματικούς με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας.

Στη διδασκόμενη ύλη συμπεριλαμβάνονται μαθήματα Πανεπιστημιακών Σχολών, ειδικότερα επαγγελματικά, καθώς και πρακτικών αστυνομικών εφαρμογών.

Η Αστυνομική Ακαδημία συγκροτείται από το Επιτελείο και τις εξής Υπηρεσίες :

  • Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)
  • Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
  • Σχολή Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας
  • Σχολή Εθνικής Ασφάλειας
  • Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • Υπηρεσία Θρησκευτικού
  • Υπηρεσία Μουσικής