Οι Σχολές της Αστυνομίας

Δύο είναι οι σχολές που υπάγονται στην Αστυνομική Ακαδημία και στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσα από το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Η Σχολή Αξιωματικών η οποία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των μελλοντικών στελεχών και αξιωματικών της ΕΛΑΣ και η Σχολή Αστυφυλάκων η οποία έχει αποστολή την εκπαίδευση των μελλοντικών Αστυνομικών και Ανακριτικών Υπαλλήλων της ΕΛΑΣ.

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περισσότερες Πληροφορίες
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά 18.246 1o, 2o, 4o 869
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ε.Κ. Πολυτέκνων (10%) 18.099 1o, 2o, 4o 869
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ε.Κ. Τριτέκνων (3%) 18.133 1o, 2o, 4o 869

Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας Περισσότερες Πληροφορίες
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά 16.385 1o, 2o, 4o 870
Αστυφυλάκων Ε.Κ. Πολυτέκνων (10%) 15.203 1o, 2o, 4o 870
Αστυφυλάκων Ε.Κ. Τριτέκνων (3%) 16.107 1o, 2o, 4o 870