Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τις σχολές της Αστυνομίας

Ψυχοτεχνικές Εξετάσεις

Με τις ψυχοτεχνικές εξετάσεις ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η συναισθηματική σταθερότητητα, η αυτοκυριαρχία, η σκέψη, η αντίληψη και εν γένει η προσωπικότητα του υποψηφίου. Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε τεστ προσωπικότητας και καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Υγειονομικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι, πριν παρουσιαστούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις ή τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και επισφραγίζεται από την υπηρεσία μαζί με το παραπεμπτικό σημείωμα. Στη συνέχεια πρέπει να μεταβούν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις. Από την Γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υποφραφής των γνωματευόντων γιατρών.

Αθλητικές Εξετάσεις

Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές, για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης.

 • Δρόμος 100 μ. (1 προσπάθεια).
 • Δρόμος 1000 μ. (1 προσπάθεια).
 • Άλμα σε ύψος με φόρα (3 προσπάθειες).
 • Άλμα σε μήκος με φόρα (3 προσπάθειες).
 • Ρίψη σφαίρας σε απόσταση τουλάχιστον 4,5 μ. ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (3 προσπάθειες ανά χέρι).
 • Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποιο από τα αγωνίσματα αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.
 • Μη ικανοί κρίνονται και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, καθώς πραγματοποιείται μέτρηση ύψους όλων των υποψηφίων από την ίδια Επιτροπή πριν από τις αθλητικές δοκιμασίες.

Σωματομετρικά χαρακτηριστικά

Ύψος

Οι υποψήφιοι άντρες και γυναίκες πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.

 

Δείκτης Μάζας Σώματος

Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

 • Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 19 - 27.
 • Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 18 - 26.

Παράδειγμα : Yποψήφιος με 1,80 μ. ύψος και βάρος 70 κιλά έχει δείκτη μάζας σώματος 70 / (1,80 Χ 1,80) = 21,6.

Μπορείτε να υπολογίσετε τον δικό σας Δ.Μ.Σ. με το Εργαλείο Υπολογισμού Δείκτη Μάζας Σώματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Οι Π.Κ.Ε. είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψήφιους και των δύο σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας. Κάθε υποψήφιος απασχολείται τρεις ημέρες για την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές όπου εξετάζεται με την ακόλουθη σειρά ψυχοτεχνική - υγειονομική - αθλητική δοκιμασία.
 • Σε περίπτωση αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγο υγείας, τότε ο σπουδαστής διαγράφεται αυτόματα από τη Σχολή και δεν έχει δικαίωμα εισαγωγής σε άλλη Σχολή, παρά μόνον αφού δώσει ξανά πανελλήνιες εξετάσεις.
 • Όσοι κατατάσονται στις σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλονται στη βασική στρατιωτική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων, μετά την ολοκλήρωση της οποίας δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο και ο χρόνος υπηρεσίας στη Ελληνική Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση απόλυσης, αποβολής ή παραίτησης, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις ένοπλες δυνάμεις.
 • Για όσους δεν έχουν έντονη αθλητική δραστηριότητα καλό θα ήταν να προετοιμαστούν από τη Β' Λυκείου, για να καταφέρουν με μεγαλύτερη ευκολία να επιτύχουν τα όρια επίδοσης που απαιτούνται.
 • Τα στατιστικά δείχνουν ότι η αθλητική προετοιμασία κατά το διάστημα μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις, και όχι νωρίτερα, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και επιθυμητά αποτελέσματα.