Σεμινάρια Ψυχομετρικών

Η Ομάδα των North Trainers διοργανώνει κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία Σεμινάριο Ψυχομετρικών Τεστ  με απώτερο στόχο την ενημέρωση των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, την Πυροσβεστική Ακαδημία , το Λιμενικό Σώμα καθώς και τα υπόλοιπα σώματα Ασφαλείας (Δημοτική Αστυνομία, Ειδικοί Φρουροί).

Η ψυχολόγος της ομάδας μας κάνει λεπτομερή ανάλυση και επεξήγηση των παρακάτω θεμάτων: Κατηγορίες των Ψυχομετρικών τεστ, Ατομική και Ομαδική συνέντευξη, ζωγραφική & ψυχομετρικά τεστ.

Τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι γονείς τους που είναι παρόντες κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον για την διαδικασία της ψυχομετρικής δοκιμασίας, και διαπίστονουν πόσο εφικτή είναι η διασφάλιση του στόχου της σίγουρης επιτυχίας.

Αρχή μας είναι ότι η ομαδική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων κατά την διάρκεια της αθλητικής προετοιμασίας (υποψήφιοι, γονείς και όλοι οι συνεργάτες των North Trainers) μπορεί να φέρει τον μαθητή μας πιο κοντά στον στόχο, που είναι η ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!