Ιστορικό Ψυχομετρικών Σεμιναρίων

2018-03-30

Σεμινάριο Ψυχοτεχνικών με θέμα:

"Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές και Πυροσβεστική Ακαδημία"

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018-04-01 - 2018-04-01

Τόπος Διεξαγωγής: GRAND HOTEL PALACE - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 305

Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές και Πυροσβεστική Ακαδημία