Ιστορικό Ψυχομετρικών Σεμιναρίων

2017-03-15

Σεμινάριο Ψυχοτεχνικών με θέμα:

"Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές και Πυροσβεστική Ακαδημία"

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2017-04-02 - 2017-04-02

Τόπος Διεξαγωγής: GRAND HOTEL PALACE - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 305

Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές και Πυροσβεστική Ακαδημία