Ιστορικό Ψυχομετρικών Σεμιναρίων

2019-03-24

Σεμινάριο Ψυχομετρικών με θέμα:

"Σεμινάριο Ψυχομετρικών για την Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστική Ακαδημία και Λιμενικό Σώμα"

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2019-04-07 - 2019-04-07

Τόπος Διεξαγωγής: Macedonia Palace - Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2

Σεμινάριο Ψυχομετρικών για την Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστική Ακαδημία και Λιμενικό Σώμα