Ιστορικό Ψυχομετρικών Σεμιναρίων

2015-03-01

Σεμινάριο Ψυχοτεχνικών με θέμα:

"Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές"

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2015-04-08

Τόπος Διεξαγωγής: GRAND HOTEL PALACE - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 305

Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές