Ιστορικό Ψυχομετρικών Σεμιναρίων

2016-03-14

Σεμινάριο Ψυχοτεχνικών με θέμα:

"Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές και Πυροσβεστική Ακαδημία"

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2016-03-27 - 2016-03-27

Τόπος Διεξαγωγής: GRAND HOTEL PALACE - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 305

Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές και Πυροσβεστική Ακαδημία