Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

Συνεργαζόμενα Φροντιστήρια

Πάνω από το 70% των φροντιστηρίων της Θεσσαλονίκης μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους καθώς μας αναθέτουν την Αθλητική Προετοιμασία των Μαθητών τους με στόχο την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές - Αστυνομικές Σχολές , την Πυροσβεστική Ακαδημία , το Λιμενικό Σώμα και τα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).