Εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας EMPLOY

Η εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας EMPLOY δραστηριοποιείται στα πεδία της Δια Βίου Εκπαίδευσης, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής Καριέρας και αποτελεί τον πρώτο και πλέον αναγνωρίσιμο ιδιωτικό φορέα στο πεδίο δράσης του στη Β. Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους Πανελληνίως.

Παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών στους συγκεκριμένους τομείς σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων που την καθιστούν πρωτοπόρα στα επίπεδα ενασχόλησής της. Στις επιμέρους επιμορφωτικές δραστηριότητές της έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους Έλληνες ακαδημαϊκούς όπως, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Κατσανέβα Θεόδωρο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Παυλίδη Γεώργιο, τον τ. αναπληρωτή καθηγητή διδακτικής Α.Π.Θ. κ. Δερβίση Στέργιο, την τ. πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κα Παμουκτσόγλου Αναστασία και πολλούς άλλους επιφανείς επιστήμονες. Εύλογα, τα τελευταία χρόνια πάνω από 15.000 μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και επιστήμονες διαφόρων κλάδων έχουν συμμετάσχει σε κάποια από τις δραστηριότητες της εταιρείας και έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες της.

Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών:

  1. Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε μαθητές, φροντιστήρια, εκπαιδευτήρια, φορείς, συλλόγους γονέων κ.α.
  2. Συμβουλευτικής Καριέρας σε φοιτητές, άνεργους και εργαζομένους
  3. Δια Βίου Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς, επιστήμονες - επαγγελματίες διαφόρων κλάδων καθώς και σε φορείς και εταιρείες.

Το ευρύτατο αυτό φάσμα των υπηρεσιών υλοποιείται με υψηλού επιπέδου διεργασίες όπως διαλέξεις επαγγελματικού προσανατολισμού, επιστημονικές ημερίδες, εκπαιδεύσεις - σεμινάρια, ερευνητικές δράσεις και διάφορες επιμέρους καινοτόμες δραστηριότητες, που στοχεύουν στην άρτια πληροφόρηση και επιμόρφωση του κοινού διαφόρων ηλικιακών, μορφωτικών και επαγγελματικών κατηγοριών.

Το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας είναι καταρτισμένοι επιστήμονες με πλήρη γνώση του αντικειμένου τους ώστε να παρέχουν έγκυρη ενημέρωση σε διάφορα θέματα ενώ παράλληλα οι εισηγητές των διαφόρων εκδηλώσεων είναι ακαδημαϊκοί και ειδήμονες αναγνωρισμένου κύρους από ποικίλους επαγγελματικούς χώρους. Επιπρόσθετα, δεκάδες άρθρα και έρευνες της επιστημονικής της ομάδας έχουν δημοσιευθεί σε Μ.Μ.Ε.

Η EMPLOY υλοποίει καθόλη τη διάρκεια του χρόνου διαλέξεις και σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα με ομιλητές τους συμβούλους σταδιοδρομίας της επιστημονικής της ομάδας και στόχο την ενημέρωση των μαθητών για θέματα επιλογής σπουδών και επαγγέλματος και παράλληλα, με προσκεκλημένους καταξιωμένους ακαδημαϊκούς διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες και εκπαιδεύσεις για επιστήμονες διαφόρων κλάδων.