ΤΕΦΑΑ Αθήνας

Περιγραφή της Σχολής

Αποστολή του τμήματος, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΠΑ), είναι : "να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Να συμβάλλει στην πρόοδο του Ελληνικού Αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει στο λαό την Αθλητική Ιδέα. Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής."

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στην "Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού". Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν οι σπουδαστές του τμήματος είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να ανταποκριθούν στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στα αθλητικά ή πολιτιστικά σωματεία και σε χώρους εργασίας όπως γυμναστήρια, χώρους αναψυχής κλπ. Επίσης το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει στους απόφοιτους του τμήματος όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν στη διεύθυνση και εποπτεία γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και ως σύμβουλοι ή συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισμούς και άλλους φορείς.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί οχτώ (8) εξάμηνα και περιλαμβάνει :

 • Υποχρεωτικά Μαθήματα,
 • Κατ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα,
 • Προαπαιτούμενα Μαθήματα,
 • Ειδίκευση σε όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα,
 • Ειδίκευση στα Θεωρητικά Πεδία: "Ευρωστία και Υγεία", "Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή", "Αθλητική Διοίκηση", "Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός",
 • Πρακτική Εξάσκηση,
 • Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

Τα μαθήματα του τμήματος είναι οργανωμένα σε Τομείς οι οποίοι προσφέρουν προαιρετικά Διπλώματα Ειδίκευσης όπως αναφέρουμε παρακάτω. Οι Τομείς του τμήματος είναι :

 • Αθλητιατρική και Βιολογία της Άσκησης,
 • Θεωρητική Επιστήμη,
 • Αθλοπαιδιές,
 • Γυμναστική και Χορός,
 • Υγρός Στίβος,
 • Κλασικός Αθλητισμός.

Όλοι οι σπουδαστές ακολουθούν ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών προ-ειδίκευσης τα πρώτα τρία έτη (έξι εξάμηνα) σπουδών, που περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ' επιλογή μαθήματα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος προ-ειδίκευσης των τριών πρώτων ετών, οι σπουδαστές πρέπει για να επιλέξουν τον τομέα ειδίκευσής τους, δηλαδή ειδίκευση σε ένα από τα ολυμπιακά αθλήματα ή άλλες θεματικές περιοχές όπως: λαϊκός χορός, προσαρμοσμένη φυσική αγωγή, αθλητισμός για όλους. Με αυτό τον τρόπο κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους προσφέρεται στους σπουδαστές η ευκαιρία για προηγμένη μελέτη στην περιοχή που έχουν επιλέξει να στραφούν. Το Δίπλωμα Ειδίκευσης τους απονέμεται μαζί με το πτυχίο τους.

Για την απόκτηση δεύτερου ή τρίτου Διπλώματος Ειδίκευσης πέρα από την απόφαση του οικείου τομέα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η επέκταση του ελάχιστου χρόνου σπουδών κατά ένα (1) εξάμηνο για κάθε πρόσθετη ειδίκευση. Τα Διπλώματα Ειδίκευσης χορηγούνται :

 • Στην Προπονητική των Αθλημάτων του Ολυμπιακού Προγράμματος
 • Στο γνωστικό πεδίο Ευρωστία και Υγεία (Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης)
 • Στο γνωστικό πεδίο Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή (Τομέας Θεωρητικών Επιστημών)
 • Στο γνωστικό πεδίο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός και Ορχηστρική (Τομέας Γυμναστικής και Χορού)
 • Στο γνωστικό πεδίο Αθλητική Διοίκηση (Τομέας Θεωρητικών Επιστημών)

Το τμήμα προσφέρει Μεταπτυχιακές σπουδές στα αντικείμενα :

 • Βιολογία της Άσκησης
 • Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

οι οποίες απαιτούν δύο (2) επιπλέον έτη σπουδών

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης και Διδακτορικού Διπλώματος για το οποίο απαιτούνται τρία (3) επιπλέον χρόνια μελέτης πέραν των δύο χρόνων του Μεταπτυχιακού. Τα Διδακτορικά που προσφέρονται από το τμήμα είναι:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιολογία της Άσκησης, υλοποιούμενο με μαθήματα, έρευνα και διατριβή,
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή, υλοποιούμενο με μαθήματα, έρευνα και διατριβή,

Επαγγελματική Εξέλιξη

Οι απόφοιτοι του ΤΕΦΑΑ μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές Φυσικής Αγωγής σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας (δημόσια ή ιδιωτικά), ως προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους (ανάλογα με την ειδικότητα), ως γυμναστές σε δημόσια ή ιδιωτικά γυμναστήρια και σε άλλες αθλητικές και τουριστικές επιχειρήσεις. Επίσης, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής έχοντας στην κατοχή τους και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών μπορούν να εργαστούν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ωστόσο, ανάλογα με την κατεύθυνση και την ειδικότητα που παρακολουθούν, προετοιμάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών τομέων κι επαγγελμάτων όπως μπορεί να δει κανείς παρακάτω:

Για την Κατεύθυνση του Αγωνιστικού Αθλητισμού:

 • Προπονητές επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων σε διάφορα αθλήματα.
 • Προπονητές φυσικής κατάστασης επαγγελματικών ομάδων.
 • Καθηγητές σε αθλητικά σχολεία.
 • Σε αθλητικές κατασκηνώσεις, αθλητικά "Camp".
 • Σε φυσικοθεραπευτήρια.
 • Σε εργαστήρια φυσιολογίας της άσκησης, βιοκινητικής, κλπ.

Για την Κατεύθυνση Παιδαγωγικών - Ειδικής Αγωγής:

 • Σχολεία ειδικής αγωγής (σχολές κωφών, τυφλών κλπ).
 • Ολοήμερα σχολεία.
 • Σχολές χορών, σύλλογοι παραδοσιακών χορών, γυμναστήρια κλπ.
 • Βρεφονηπιακοί σταθμοί, ιδιωτικά νηπιαγωγεία, παιδότοποι κλπ.

Για την Κατεύθυνση της Υγείας, Αναψυχής και Οργάνωσης - Διοίκησης, ανάλογα με τις γνώσεις που διαθέτουν μπορεί να εργαστούν ως στελέχη:

 • Αθλητικών συλλόγων,
 • Αθλητικών ενώσεων,
 • Αθλητικών ομοσπονδιών,.
 • Αθλητικών κέντρων, σταδίων, γυμναστηρίων,
 • Αθλητικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • Ξενοδοχείων με προγράμματα άθλησης-animation,
 • Ιδιωτικών αθλητικών clubs,
 • Προγραμμάτων άθλησης για όλους (μαζικού αθλητισμού),
 • Εταιρειών αθλητικού μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, διαφήμισης, χορηγιών,
 • Εταιρειών αθλητικών προϊόντων,
 • Εταιρειών που προσφέρουν σπορ περιπέτειας, προγράμματα αναψυχής & αθλητικού τουρισμού.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη σχολή

 • Η σφραγίδα του τμήματος φέρει την παράσταση τού θεού αγώνα, όπως εμφανίζεται σε αρχαίο νόμισμα τού 4ου αιώνα. Το χρώμα της τηβέννου του είναι κεραμιδί, για να εκφράζει αφενός την ελληνική αρχαιότητα, που ενέπνευσε και διαμόρφωσε την αθλητική ιδέα, και αφετέρου το γήινο στοιχείο από το οποίο αντλεί τη δύναμή του το σώμα.
 • Το σώμα των φοιτητών του τμήματος αποτελείται από 3.500 προπτυχιακούς φοιτητές, 123 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 46 υποψήφιους διδάκτορες
 • Η Βιβλιοθήκη του τμήματος είναι μια από τις δώδεκα κύριες βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Διαθέτει 15.000 βιβλία και έχει συνδρομή σε 200 περιοδικά και επιθεωρήσεις. Η Βιβλιοθήκη συνδέεται με το Διαδίκτυο μέσω του δικτύου AtlasNet που χρησιμοποιείται από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και επομένως προσφέρει πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες.
 • Στις εγκαταστάσεις του τμήματος υπάρχουν υπαίθρια γήπεδα για την καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χάντμπολ, πισίνα για το θαλάσσιο αθλητισμό, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για τη γυμναστική, τη ρυθμική γυμναστική και τους παραδοσιακούς χορούς. Υπάρχει επίσης στίβος για τα αγωνίσματα δρόμου καθώς και γήπεδα για τα αντίστοιχα αγωνίσματα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι / Πηγές