Οι Σχολές των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Η Αποστολή των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Αποστολή του Προγράμματος Σπουδών των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι:

  • να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
  • να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία,
  • να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα και να
  • συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Οι σχολές των ΤΕΦΑΑ

Υπάρχουν πέντε (5) τμήματα ΤΕΦΑΑ τα οποία μπορείτε να δηλώσετε στο μηχανογραφικό σας δελτίο. Τα τμήματα αυτά δεν διαφοροποιούνται πάρα πολύ στο πρόγραμμα σπουδών τους. Υπάρχουν όμως μικρές διαφορές στις ειδικότητες που προσφέρει το κάθε τμήμα.

Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
ΤΕΦΑΑ Αθήνας Γεν. Σειρά 17.416 1o, 2o, 3o, 4o 401
ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά 17.180 1o, 2o, 3o, 4o 403
ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας (Τρίκαλα) Γεν. Σειρά 15.054 1o, 2o, 3o, 4o 405
ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης (Σέρρες) Γεν. Σειρά 14.056 1o, 2o, 3o, 4o 402
ΤΕΦΑΑ Θράκης (Κομοτηνή) Γεν. Σειρά 13.171 1o, 2o, 3o, 4o 404