Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ - Αγωνίσματα, Όρια και Βαθμολογίες

Οι υποψήφιοι για όλα τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) εκτός από τις εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και σε αθλητικές δοκιμασίες. Ειδικότερα οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, ενώ πρέπει να υποβληθούν σε τρεις (3) από τις τέσσερις (4) αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες είναι :

Πίνακας: Οι Αθλητικές Δοκιμασίες για την Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ
Αθλητικές Δοκιμασίες Ανδρών Αθλητικές Δοκιμασίες Γυναικών
Δρόμος 400μ. Δρόμος 200μ.
Άλμα σε μήκος Άλμα σε μήκος
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6κ.) Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4κ.)
Κολύμβηση (50 µ.ελεύθερο) Κολύμβηση (50 µ.ελεύθερο)

Στα αγωνίσματα του Δρόμου και της Κολύμβησης ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια ενώ στα αγωνίσματα του Άλματος και της Σφαιροβολίας ο εξεταζόμενος δικαιούται τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη.

Το σύνολο των μορίων που συμπληρώνει ένας υποψήφιος από τις αθλητικές δοκιμασίες (μέχρι 4000 μόρια) συμψηφίζεται με τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα επιπλέον μόρια που συγκεντρώνονται και προστίθενται στα μόρια των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου των τριών βαθμών με το 200. Με αυτό τον τρόπο όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία στα Αγωνίσματα, τόσο χαμηλότερη μπορεί να είναι στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Για παράδειγμα αν ένας υποψήφιος συγκεντρώσει στα τρία αγωνίσματα που επέλεξε τους βαθμούς 20, 18, και 16 θα έχει:

Μέσος Όρος Αθλημάτων: ( 20 + 18 + 16 ) : 3 = 54 : 3 = 18

και

Επιπλέον μόρια εισαγωγής: 18 * 200 = 3.600

Τα αγωνίσματα και η βαθμολογική κλίμακα των αντιστοίχων επιδόσεων φαίνονται στους παρακάτω πίνακες (Άνδρες και Γυναίκες) :

ΤΕΦΑΑ - Βαθμολογίες Αγωνισμάτων
Άνδρες
Βαθμός
 
Δρόμος 400μ.
(δευτερόλεπτα)
Άλμα
σε μήκος
(μέτρα)
Σφαιροβολία
(σφαίρα 6κ.)
(μέτρα)
Κολύμβηση
50μ. ελεύθερο
(δευτερόλεπτα)
20 ≤ 55,0 ≥ 6,20 ≥ 14,00 ≤ 29,00
19 55,01 - 55,5 6,19 - 6,05 13,99 - 13,60 29,1 - 30,0
18 55,51 - 56,0 6,04 - 5,90 13,59 - 13,20 30,1 - 31,0
17 56,01 - 56,5 5,89 - 5,75 13,19 - 12,80 31,1 - 32,0
16 56,51 - 57,0 5,74 - 5,60 12,79 - 12,40 32,1 - 33,0
15 57,01 - 57,5 5,59 - 5,45 12,39 - 12,00 33,1 - 34,0
14 57,51 - 58,0 5,44 - 5,30 11,99 - 11,60 34,1 - 35,0
13 58,01 - 58,5 5,29 - 5,15 11,59 - 11,20 35,1 - 36,0
12 58,51 - 59,0 5,14 - 5,00 11,19 - 10,80 36,1 - 37,0
11 59,01 - 59,5 4,99 - 4,85 10,79 - 10,40 37,1 - 38,0
10 59,51 - 60,0 4,84 - 4,70 10,39 - 10,00 38,1 - 39,0
9 60,01 - 60,5 4,69 - 4,55 9,99 - 9,60 39,1 - 40,0
8 60,51 - 61,0 4,54 - 4,40 9,59 - 9,20 40,1 - 41,0
7 61,01 - 61,5 4,39 - 4,25 9,19 - 8,80 41,1 - 42,0
6 61,51 - 62,0 4,24 - 4,10 8,79 - 8,40 42,1 - 43,0
5 62,01 - 62,5 4,09 - 3,95 8,39 - 8,00 43,1 - 44,0
4 62,51 - 63,0 3,94 - 3,80 7,99 - 7,60 44,1 - 45,0
3 63,01 - 63,5 3,79 - 3,65 7,59 - 7,20 45,1 - 46,0
2 63,51 - 64,0 3,64 - 3,50 7,19 - 6,80 46,1 - 47,0
1 64,01 - 64,5 3,49 - 3,35 6,79 - 6,40 47,1 - 48,0
0 ≥ 64,51 ≤ 3,34 ≤ 6,39 ≥ 48,1

 

ΤΕΦΑΑ - Βαθμολογίες Αγωνισμάτων
Γυναίκες
Βαθμοί Δρόμος 200μ.
(δευτερόλεπτα)
Άλμα
σε μήκος
(μέτρα)
Σφαιροβολία
(σφαίρα 4κ.)
(μέτρα)
Κολύμβηση
50μ. ελεύθερο
(δευτερόλεπτα)
20 ≤ 29,0 ≥ 5,15 ≥ 11,00 ≤ 31,0
19 29,01 - 29,5 5,14 - 5,00 10,99 - 10,60 31,1 - 32,0
18 29,51 - 30,0 4,99 - 4,85 10,59 - 10,20 32,1 - 33,0
17 30,01 - 30,5 4,84 - 4,70 10,19 - 9,80 33,1 - 34,0
16 30,51 - 31,0 4,69 - 4,55 9,79 - 9,40 34,1 - 35,0
15 31,01 - 31,5 4,54 - 4,40 9,39 - 9,00 35,1 - 36,0
14 31,51 - 32,0 4,39 - 4,25 8,99 - 8,60 36,1 - 37,0
13 32,01 - 32,5 4,24 - 4,10 8,59 - 8,20 37,1 - 38,0
12 32,51 - 33,0 4,09 - 3,95 8,19 - 7,80 38,1 - 39,0
11 33,01- 33,5 3,94 - 3,80 7,79 - 7,40 39,1 - 40,0
10 33,51 - 34,0 3,79 - 3,65 7,39 - 7,00 40,1 - 41,0
9 34,01 - 34,5 3,64 - 3,50 6,99 - 6,60 41,1 - 42,0
8 34,51 - 35,0 3,49 - 3,35 6,59 - 6,20 42,1 - 43,0
7 35,01 - 35,5 3,34 - 3,20 6,19 - 5,80 43,1 - 44,0
6 35,51 - 36,0 3,19 - 3,05 5,79 - 5,40 44,1 - 45,0
5 36,01 - 36,5 3,04 - 2,90 5,39 - 5,00 45,1 - 46,0
4 36,51 - 37,0 2,89 - 2,75 4,99 - 4,60 46,1 - 47,0
3 37,01- 37,5 2,74 - 2,60 4,59 - 4,20 47,1 - 48,0
2 37,51 - 38,0 2,59 - 2,45 4,19 - 3,80 48,1 - 49,0
1 38,01 - 38,5 2,44 - 2,30 3,79 - 3,40 49,1 - 50,0
0 ≥ 38,51 ≤ 2,29 ≤ 3,39 ≥ 50,1