Στείλτε μας το Βιογραφικό σας

Θα είναι χαρά μας να λάβουμε το Βιογραφικό σας Σημείωμα, το οποίο σας διαβεβαιώνουμε ότι θα χειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Εφόσον το Βιογραφικό σας πληροί τις προϋποθέσεις για συνεργασία, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να κανονίσουμε μια προσωπική συνάντηση.

Το Βιογραφικό σας Σημείωμα θα παραμείνει στο αρχείο των North-Trainers για περίοδο, τουλάχιστον, 12 μηνών.

Μπορείτε να στείλετε το Βιογραφικό σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@north-trainers.gr