Οι Εκπαιδευτικές Ημερίδες των North Trainers

Όταν ο υπεύθυνος των North Trainers Τσιότρας Δημήτρης  είχε το 2012 την καινοτόμο ιδέα της διοργάνωσης της Εκπαιδευτικής Ημερίδας στην Θεσσαλονίκη με θέμα Η Εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές – Σώματα Ασφαλείας & ΤΕΦΑΑ, κανένας δεν πίστευε στην εξαιρετική επιτυχία της και στην καθιέρωσή της ως μια αναγκαία, για την πόλη και τους μαθητές της, εκδήλωση. Είναι αναμφισβήτητα πλέον ένα σημαντικό γεγονός, μια ετήσια παράδοση που επιζητούν οι υποψήφιοι και οι γονείς τους. Η δικαίωση της διορατικότητας των πρώτων διοργανωτών, των North Trainers, επιβεβαιώθηκε από την τεράστια επιτυχία και της φετινής ημερίδας, αλλά και από το γεγονός ότι αυτή η πρωτοβουλία - και όχι μόνο - βρήκε ήδη πιστούς μιμητές εντός Θεσσαλονίκης. Για την ομάδα των North Trainers αυτό αποτελεί τη μέγιστη επιβράβευση αφού ως γνωστόν η μίμηση είναι ο μέγιστος έπαινος. Η εφαρμογή αυτής της πρωτοπόρου ιδέας, στόχο έχει την βέλτιστη ενημέρωση των υποψηφίων που επιζητούν την πρόσβασή τους στα ΤΕΦΑΑ, τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές , την Πυροσβεστική Ακαδημία & το Λιμενικό Σώμα . 
Η ενημέρωση γίνεται με στόχο την πιο αποτελεσματική επικοινωνία και την επίλυση όλων των αποριών από τους υπεύθυνους των North Trainers , καθώς και από όλα τα αξιόλογα στελέχη τους. Η Ημερίδα απευθύνεται σε κάθε μαθητή , γονέα & εκπαιδευτικό που θέλει να μάθει τι ακριβώς απαιτείται προκειμένου κάποιος να εισαχθεί στις παραπάνω σχολές . Στην ημερίδα χρησιμοποιούνται πρακτικά παραδείγματα σε συνδυασμό με οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν πρακτικά εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες στο κομμάτι της αθλητικής προετοιμασίας των αγωνισμάτων για την ουσιαστικότερη υποστήριξη τους στις πανελλήνιες εξετάσεις . Η αθρόα συμμετοχή , οι αναλυτικές παρουσιάσεις, οι εποικοδομητικές συζητήσεις που διεξάγονται και το μεγάλο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων είναι στοιχεία που για μια ακόμη φορά καταδεικνύουν τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την άριστη ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουν οι North Trainers. Είμαστε σίγουροι ότι οι υποψήφιοι και οι γονείς τους θα δείξουν την εμπιστοσύνη τους στις άοκνες προσπάθειες που κάνουμε, και θα μας τιμήσουν με την απόφασή τους να επιλέξουν ως αρωγό στην επιτυχία τους στην ανώτατη εκπαίδευση τους North Trainers, την ομάδα των νικητών!