Ιστορικό Εκπαιδευτικών Ημερίδων

2018-08-26

Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα:

"Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστική Ακαδημία και ΤΕΦΑΑ"

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018-09-15 - 2018-09-16

Τόπος Διεξαγωγής: Macedonia Palace, Grand Hotel Palace

Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστική Ακαδημία και ΤΕΦΑΑ