Ιστορικό Εκπαιδευτικών Ημερίδων

2018-09-01

Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα:

"Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστική Ακαδημία και ΤΕΦΑΑ"

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2018-09-30 - 2018-09-30

Τόπος Διεξαγωγής: Larissa Imperial

Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστική Ακαδημία και ΤΕΦΑΑ