Ιστορικό Εκπαιδευτικών Ημερίδων

2019-08-29

Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα:

"Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστική, Λιμενικό και ΤΕΦΑΑ"

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2019-09-15 - 2019-09-15

Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Makedonia Palace

Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστική, Λιμενικό και ΤΕΦΑΑ