Ιστορικό Εκπαιδευτικών Ημερίδων

2020-08-27

Εκπαιδευτική Ημερίδα με θέμα:

"Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστική, Λιμενικό και ΤΕΦΑΑ"

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2020-09-13 - 2020-09-13

Τόπος Διεξαγωγής: Διαδίκτυο

Η Εισαγωγή στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστική, Λιμενικό και ΤΕΦΑΑ