Υποχρεωτικές εξετάσεις για τα ΤΕΦΑΑ

  • Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού.
  • Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων με γνωμάτευση ιατρού.